ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
622 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області
395 Впровадження заходів з енергозбереження
604 Зменшення обсягів скиду забруднених стічних вод та покращення якості питної води
605 1.3.2. Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування
606 1.2.1. Створення умов для розвитку альтернативної енергетики
607 Поліпшення надання медичних послуг в сільських територіях
608 Впровадження технологій по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря