ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
620 Забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг, зокрема у сільській місцевості
618 Розвиток мережі закладів загальної освіти і дошкільного виховання на сільських територіях
619 Розвиток системи якісної первинної медицини на сільських територіях
503 Інвентаризація схем землеустрою та підтримка розробки схем використання земель, просторових і стратегічних планів розвитку адміністративно-територіальних одиниць
504 Формування регіональної мережі об’єктів і територій історико-культурної спадщини
505 Впровадження заходів щодо рекультивації та припинення деградації земель
617 Сприяння розбудові інституцій громадянського суспільства, їх мереж і забезпечення ефективної взаємодії з регіональною і місцевою владою