Технічне завдання

1.1.2: Поліпшення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції з регіону

Протягом останнього десятиріччя до настання глобальної фінансово-економічної кризи прямі іноземні інвестиції в країни, що розвиваються, являли собою найефективніший інструмент стимулювання розвитку та впровадження сучасних технологій, інноваційних змін та вдосконалень. Проте, якщо іншим країнам Східної Європи вдалося зміцнити свій потенціал і залучити іноземний капітал, Україні так і не вдалося створити умови, сприятливі для прямих іноземних інвестицій. Незважаючи на те, що деякі чинники сприяють залученню капіталу (як іноземного, так і вітчизняного) для здійснення інвестицій — це низька вартість праці, розмір ринку, можливість виходу на Схід та Азію, близькість до ЄС, природні ресурси, інші чинники (зокрема, заплутана та швидко-змінна нормативно-правова база (зокрема, для концесій), низький захист інвестицій, рівень банківськіх послуг, відсутність  верховенства права, корупція та недостатня мобільність трудових ресурсів) роблять Україну менш привабливою і це поширюється на її регіони, особливо з невеликим обсягом економіки та низькими темпами зростання.


Цей захід має на меті забезпечення привабливості Хмельниччини для інвестицій шляхом зміцнення конкурентоспроможності підприємств (за рахунок технологій, інновацій та формування кластерів), гнучкості робочої сили (на основі знань і кваліфікації), сприятливої політично-адміністративної ситуації в регіоні та налагодження надання кращих адміністративних послуг інвесторам, ніж у сусідніх регіонах. Головною метою є залучення вітчизняного капіталу (заощаджень) до заохочення підприємництва та МСП для забезпечення самозайнятості та підвищення капіталізації існуючих підприємств, а також здійснення інвестицій у нові підприємства за рахунок залученого іноземного капіталу.


Очікується, що поліпшення умов для іноземних інвестицій зробить внесок у збільшення обсягів експорту, що покращить баланс експорту-імпорту області. Іноземні та вітчизняні підприємства розроблятимуть нові види конкурентоспроможної продукції для експорту.