Технічне завдання

розділ 2, підрозділ 2.3.4. «Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях» Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 16.04.2015року № 9