Технічне завдання

2020 - 7. Енерогоефективність державних і комунальних навчальних та медичних закладів

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

7. Енергоефективність державних і комунальних навчальних та медичних закладів

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Підвищення рівня енергоефективності в регіонах

 

4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на державних і комунальних навчальних та медичних закладів  .

3. Мета та завдання проекту

Проведення комплексу заходів із зменшення використання природного газу або його заміщення енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на державних і комунальних навчальних та медичних закладів  .

4.Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В умовах систематичного зростання вартості енергоресурсів та постійного збільшення витрат на утримання комунальних закладів (зокрема, освіти та охорони здоров’я) надзвичайно актуальними є запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності. 

Основні проблеми у закладах бюджетної сфери з точки зору енергоефективності: - використання застарілого теплового обладнання будівель, неналежний контроль за його роботою; - загородження радіаторів пластиковими декоративними панелями; - нерегулярність промивки системи опалення будівель; - відсутність або неробочий стан системи вентиляції у будівлях; - використання індивідуальних електричних опалювальних приладів; - необхідність у додатковій теплоізоляції елементів конструкції даху будівель та заміні або капітальному ремонту покрівель; - експлуатація старих дерев’яних вікон; - невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей та стану системи електричного освітлення будівель та інші. Не надто задовільний стан будівель, зношеність систем та обладнання, невідповідність санітарно-гігієнічним нормам – це ті фактори, що впливають на нераціональне використання енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери області та постійне збільшення споживання тепла, електроенергії та води

Є потреба у проведенні комплексу робіт з метою забезпечення майже повної відмови від споживання природного газу на державних і комунальних навчальних та медичних закладів і переведення їх на використання альтернативних видів палива ; вжиття заходів з енергозбереження

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

4.1.1.Створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в на державних і комунальних навчальних та медичних закладі

4.1.2. Переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі  державних і комунальних навчальних та медичних закладів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; 5 відсотків котелень – на електроопалення.

4.1.3. Проведення термореновації будівель державних і комунальних навчальних та медичних закладів установ та організацій (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму).

8. Основні заходи проекту

 здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд державних і комунальних навчальних та медичних закладів у відповідності до державних будівельних норм та стандартів

забезпечення комплексного підходу та досягнення максимальної енергоефективності від їх реалізації на державних і комунальних навчальних та медичних закладів

9.Період реалізації проекту з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2020, а також завершення інвестпроектів,  розпочатих у попередніх роках

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2020

 

Не менше 10 відсотків коштів  доведеного для області обсягу ДФРР

11.Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)

* - для проєктів, що реалізується, інформація щодо початку реалізації може бути інша