Технічне завдання

2019 - 6. Розвиток спортивної інфраструктури

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

6. Розвиток спортивної інфраструктури

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

1. Сприяння доступу до формування здорового населення

3.Мета та завдання проекту

 

Підтримка інвестиційних проектів, що передбачають розвиток спортивної інфраструктури

4.Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Необхідність забезпечення населення якісними послугами у розвитку спорту

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- створення мережі спортивних закладів та поліпшення умов для надання ними якісних послуг;

- зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини, комунальної форми власності, у частині розбудови спортивних споруд;

- підвищення здорового  способу життя у свідомості жителів області;

8. Основні заходи проекту

забезпечення населення якісними послугами спортивними закладами

9. Період реалізації проекту з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2019-2020, а також завершення інвестпроектів,  розпочатих у попередніх роках

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2019

2020

Разом

 

 

 

 

Не менше 10 відсотків коштів  доведеного для області обсягу ДФРР

11.Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-