Технічне завдання

2019 - 7. Енерогоефективність державних і комунальних навчальних та медичних закладів

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

7. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Підвищення рівня енергоефективності в регіонах

 

4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на державних і комунальних навчальних та медичних закладів  .

3. Мета та завдання проекту

Проведення комплексу заходів із зменшення використання природного газу або його заміщення енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на державних і комунальних навчальних та медичних закладів  .

4.Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В умовах систематичного зростання вартості енергоресурсів та постійного збільшення витрат на утримання комунальних закладів (зокрема, освіти та охорони здоров’я) надзвичайно актуальними є запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності. 

Основні проблеми у закладах бюджетної сфери з точки зору енергоефективності: - використання застарілого теплового обладнання будівель, неналежний контроль за його роботою; - загородження радіаторів пластиковими декоративними панелями; - нерегулярність промивки системи опалення будівель; - відсутність або неробочий стан системи вентиляції у будівлях; - використання індивідуальних електричних опалювальних приладів; - необхідність у додатковій теплоізоляції елементів конструкції даху будівель та заміні або капітальному ремонту покрівель; - експлуатація старих дерев’яних вікон; - невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей та стану системи електричного освітлення будівель та інші. Не надто задовільний стан будівель, зношеність систем та обладнання, невідповідність санітарно-гігієнічним нормам – це ті фактори, що впливають на нераціональне використання енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери області та постійне збільшення споживання тепла, електроенергії та води

 

Є потреба у проведенні комплексу робіт з метою забезпечення майже повної відмови від споживання природного газу на державних і комунальних навчальних та медичних закладів і переведення їх на використання альтернативних видів палива ; вжиття заходів з енергозбереження

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

4.1.1.Створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в на державних і комунальних навчальних та медичних закладі

4.1.2. Переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі  державних і комунальних навчальних та медичних закладів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; 5 відсотків котелень – на електроопалення.

4.1.3. Проведення термореновації будівель державних і комунальних навчальних та медичних закладів установ та організацій (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму).

8. Основні заходи проекту

 здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд державних і комунальних навчальних та медичних закладів у відповідності до державних будівельних норм та стандартів

забезпечення комплексного підходу та досягнення максимальної енергоефективності від їх реалізації на державних і комунальних навчальних та медичних закладів

9.Період реалізації проекту з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2019-2020, а також завершення інвестпроектів,  розпочатих у попередніх роках

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2018

2019

2020

Разом

 

 

 

 

Не менше 10 відсотків коштів  доведеного для області обсягу ДФРР

11.Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-