Технічне завдання

2019 - 2. Волинь туристична

1.Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

2.Волинь туристична

2.Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій

Розвиток транскордонного співробітництва

 

2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму

2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку

2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях

2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів

3.Мета та завдання проекту

2.2.1. Запровадження в області (м. Луцьк) перед  початком літнього туристичного сезону, проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок».

2.2.2. Проведення щороку прес-турів для представників засобів масової інформації,  друкованих, теле-, радіокомпаній та інтернет-ресурсів, туристичних компаній.

2.2.3. Створення віртуальних 3D-турів об’єктами туристичного показу.

2.2.4. Випуск якісної друкованої та мультимедійної  рекламно-інформаційної продукції, сувенірної продукції із волинською символікою.

2.2.5. Створення мережі туристично-інформаційних центрів (пунктів) на базі музейних закладів та на територіях об’єктів природно-заповідного фонду.

2.2.6. Розробка та поширення календаря культурних та туристичних подій.

2.3.1. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення.

2.3.2. Залучення  інвестицій у розвиток санаторно-курортного туризму.

2.3.3. Облаштування мережі екологічних туристичних маршрутів в національних природних парках, інших об’єктах природно-заповідного фонду, шляхом їх знакування та маркування.

2.3.4. Популяризація та збереження культурної спадщини і найцінніших природних територій.

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об”єктів культурної спадщини для впровадження туристичної діяльності.

2.4.2. Створення умов для відвідування об’єктів туристичного показу та закладів туристичної інфраструктури людьми з обмеженими фізичними можливостями.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Туристично-рекреаційні та лікувальні ресурси використовуються не в повній мірі.

Залишається велика кількість пам’яток історії та культури – об’єктів туристичного показу, що потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, встановлення туристичних знаків-вказівників до них та облаштування їх засобами для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

Потребує активізації робота щодо промоції туристичних можливостей шляхом започаткування проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок», прес-турів та промотурів, участі у більшій кількості виставкових заходів в Україні та закордоном. 

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Підвищення конкурентоспроможності сільських територій, отримання знань та навичок ведення туристичного бізнесу, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення та проведення курсів підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації для суб’єктів туристичного бізнесу з видачею відповідного свідоцтва, забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в галузі сільського туризму

8.Основні заходи проекту

  • утворення комунікативного ланцюга «освіта-туристичний бізнес»;
  • забезпечення сільського туризму області спеціалістами, зв'язками й інструментами, необхідними для успішного їх розвитку;
  • навчання менеджерів туристичної галузі та покращення правового і регулятивного середовища для ведення бізнесу в області.
  • розробка міжнародних туристичних маршрутів

- формування лабораторії інформаційних систем в туризмі;

- розвиток туристично-рекреаційного сектору, зокрема водних об’єктів

- підвищення туристичної привабливості буферної зони Поліського національного парку (PL) і гідрологічного заповідника “Луга” (UA)

9.Період реалізації проекту з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2019-2020, а також завершення інвестпроектів,  розпочатих у попередніх роках

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2019

2020

Разом

 

 

 

 

У межах доведеного обсягу ДФРР

11.Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-