Технічне завдання

1. Розвиток людського потенціалу111

* - для інвестпроектів, розпочатих у попередні періоди  - рік початку реалізації може бути іншим