Технічне завдання

3.2.4.-3.12. Розвиток спортивної інфраструктури

Номер і назва завдання:

3.2.4. Формування здорового способу життя, залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх категорій населення, розвиток відповідної інфраструктури

Назва проекту:

3.12. Розвиток спортивної інфраструктури

Цілі проекту:

Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом, пропагування здорового способу життя серед населення, розвиток людського потенціалу.

Територія на яку проект матиме вплив:

Рівненська область

Орієнтована кількість отримувачів вигод:

1,2 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом, розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту.

Очікувані результати:

Створення умов для фізичного розвитку мешканців, в т.ч. для занять водними видами спорту.

Підвищення рівня фізичного здоров’я мешканців.

Пропаганда здорового способу життя та зниження рівня шкідливих звичок у дітей та молоді.

Ключові заходи проекту:

Будівництво та реконструкція спортивних об’єктів.

Проведення спортивних змагань обласного, районного та міського рівня.

Будівництво спортивних майданчиків, площадок, тренажерних залів та облаштування їх сучасними спортивними обладнаннями.

Влаштування футбольних полів з штучним покриттям.

Організація груп здоров’я, створення центрів «Спорт для всіх».

Період здійснення:

2018 - 2020 роки:

Орієнтована вартість проекту:

2018

2019

2020

Разом

40000

45000

40000

125000

Джерела фінансування:

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Інше: