Технічне завдання

Будівництво, реконструкції, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я

Програма

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)

Назва проекту

Будівництво, реконструкції, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я

Цілі проекту

Оптимізація, будівництво та реконструкція закладів охорони здоров’я в територіальних громадах області

Територія, на яку проект матиме вплив

Хмельницька область, територіальні громади

Стислий опис проекту

Забезпечення приміщеннями з належними умовами закладів охорони здоров’я територіальних громад, не нижче встановлених стандартів

Очікуванні результати

Проведено будівництво і добудову закладів охорони здоров’я, реконструкцію приміщень та інженерних комунікацій, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я в процесі формування належної об’єктної структури територіальних громад;

покращено якість надання послуг закладами охорони здоров’я;

збільшено тривалість життя населення

Ключові заходи проекту

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, впровадження енергозберігаючих заходів у закладах охорони здоров’я, необхідних для належного функціонування територіальних громад;

покращення матеріально-технічного забезпечення

Період впровадження

2015-2017 роки

Вартість, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним законодавством джерела фінансування

Виконавці проекту

Територіальні громади області