Технічне завдання

4.4.2. Зменшення обсягів скиду забруднених стічних вод та покращення якості питної води