Технічне завдання

4. Місцева енергетика

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

4. Місцева енергетика

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах

 

4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об’єктах.

4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року.

4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 року.

 

3. Мета та завдання проекту

Проведення комплексу заходів із зменшення використання природного газу або його заміщення енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива для населення, об’єктах соціальної сфери та підприємствах теплокомуненергетики.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В області актуальними є:

проведення комплексу робіт з метою забезпечення майже повної відмови від споживання природного газу на об’єктах бюджетної та житлово-комунальної сфери і переведення їх на використання альтернативних видів палива;

стимулювання населення області до енергоефективності у власних помешканнях;

створення системи енергомоніторингу використання енергоносіїв в бюджетних закладах області;

завершення робіт із влаштування енергоефективного освітлення у комунальних установ, оаргнізацій та підприємств ;

вирішення питання забезпечення потреб споживачів області в альтернативних (місцевих) видах палива.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Обсяг заміщеного природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива;

- кількість систем освітлення, замінених у комунальних будівлях на енергоощадні світлодіодні системи освітлення;

- кількість комунальних будівель, де проведення термореновація;

- створення народного інформаційного порталу із формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду;

- забезпеченість побудинковим обліком споживання тепла, води та електроенергії в багатоквартирних будинках.

- кількість  котелень підприємств теплокомуненергетики проектною потужністю понад 10,0 МВт теплової енергії, що забезпечені конденсаційними економайзерами.

8. Основні заходи проекту

переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; та 5 відсотків котелень – на електроопалення;

проведення термореновації будівель установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму);

проведення реконструкції  зовнішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, із заміною труб на попередньо ізольовані (не менше 10 відсотків загальної кількості);

проведення реконструкції внутрішніх теплових мереж в будівлях, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків загальної потужності тепловіддачі);

проведення систем освітлення в будівлях, що знаходяться на балансі комунальних установ, організацій та підприємств, що фінансуються з місцевих бюджетів або госпрозрахункових, шляхом заміни на енергоощадні світлодіодні системи освітлення (не менше 50 відсотків загального світлового потоку).

забезпечення переведення комунальних котелень на ВДЕ, в т.ч. біомасу не менше як на 30 відсотків номінальної потужності

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2017-2019

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

       

У межах доведеного обсягу ДФРР

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих і центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-