Технічне завдання

Будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) міст та сільських населених пунктів області

Номер і назва завдання:

2.4.2. Зменшення забруднення повітряного басейну та поліпшення стану водних об’єктів

Назва проекту:

77. Будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) міст та сільських населених пунктів області

Цілі проекту:

Досягнення нормативних показників очищених стоків.

Утилізація надлишкового мулу та осаду.

Підвищення якості водопостачання.

  • Зниження рівня забруднення води в річках.

Покращення екології в області.

  • Економія коштів на обслуговування водоочисних споруд.

Оновлення та модернізація об‘єктів житлово-комунального господарства

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області

Стислий опис проекту:

Каналізаційні очисні споруди (КОС) знаходяться в аварійному стані, енергозатратні і не досягають нормативних показників по чистоті скидів або відсутні.

Мулові майданчики і демпферні ставки переповнені і при сильних опадах розливаються додатково забруднюючи довкілля і водоносні горизонти.

Проектом реконструкції буде передбачено застосування сучасних технологій, матеріалів і енергозберігаючого устаткування для очистки стоків і переробки та утилізації мулу і осаду

Очікувані результати:

  • - досягнуто нормативних показників гранично допустимих скидів при мінімальних енерго- та експлуатаційних затратах;
  • - забезпечено повну переробку надлишкового мулу та осаду в дегельмінтизовані добрива для технічних культур, а також забезпечено утилізацію їх накопичень за всі роки експлуатації КОС;
  • - забезпечено якісне цілодобове водопостачання в місті;

- скорочено витрати на поточну експлуатацію очисних споруд;

- зменшено споживання електроенергії

Ключові заходи проекту:

  • Розробка проекту будівництва (реконструкції) КОС.
  • Проведення процедури закупівлі за державні кошти.
  • Будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи

Період здійснення:

2016-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2016

2017

2018

Разом

140000,0

610000,0

350000,0

1100000,0

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет (екологічний фонд), грант програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» та інші кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевого самоврядування, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Мінрегіон України, Мінприроди України