Технічне завдання

1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки

1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки

Головним при відборі проектних ідей є те, що в сучасних політичних та економічних умовах досить важко з високою імовірністю спрогнозувати розвиток економічних трендів. Однак, слід визначити та здійснити економічні та соціальні акти, які будуть спиратися на вже наявні тенденції та готувати підґрунтя для ймовірних нових можливостей.

Саме такий підхід був використаний при відборі проектних ідей, які увійшли до Напрямку 1.1. Зростання ВРП регіону можуть значною мірою забезпечити модернізовані та новостворені промислові підприємства з високою продуктивністю та значною доданою вартістю продукції. Це можливо досягнути лише за умови залучення потужного інвестиційного ресурсу. В цьому сенсі перед органами влади в питаннях управління економічним розвитком постає завдання щодо визначення інвестиційно привабливих об’єктів та необхідності здійснення організаційної, технічної та інженерної підготовки територій та забезпечення маркетингової та інформаційної підтримки.

Напрямок 1.1. включає проектних ідей, що мають реалізувати та забезпечити:

  • умови для залучення стратегічних інвесторів на визначені території, з акцентом на периферійні райони області;
  • маркетингово-інформаційну підтримку для залучення інвестицій;
  • створення нових високотехнологічних підприємств і забезпечення робочими місцями мешканців регіону;
  • умови для розвитку логістично-транспортного потенціалу регіону.
  • умов для більш ефективного управління наявними енергоресурсами, а також розвитку альтернативної енергетики.