Технічне завдання

Капітальний ремонт інфекційного відділення Центральної районної лікарні с.Жовтневе вул. Матросова,30 Кам'янець-Подільського району

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Капітальний  ремонт інфекційного  відділення  Центральної районної  лікарні с.Жовтневе вул. Матросова,30 Кам'янець-Подільського району

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3. Мета та завдання проекту

 

Основна мета - збереження та відновлення здоров’я  населення району шляхом виявлення захворювань на початкових стадіях, забезпечення доступною висококваліфікованою медичною допомогою усіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості профілактичних оглядів та диспансеризації населення , удосконалення організації, форм і методів надання медичної допомоги жителям району; поліпшення медичної допомоги дітям та матерям; дотримання етапності і наступності в наданні медичної допомоги; оновлення матеріально-технічної бази, раціоналізації використання наявних ресурсів; збереження життя та здоров’я  дітей.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Кам’янець-Подільський район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

66 125

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 Для надання стаціонарної допомоги  в   інфекційному  відділенні  населенню  району  в Кам’янець-Подільській центральній районній лікарні  функціонує 30  стаціонарних ліжок  -   15 дитячих та   15   дорослих. В відділенні хворі знаходяться по 6 чоловік, що не в повній мірі відповідає санітарним нормам.  З  початку  введення   в експлуатацію  приміщення  інфекційного   відділення  центральної районної лікарні  капітальний   ремонт   не   проводився.  Необхідність реалізації даного проекту викликана реформами   у   галузі  «охорони здоров’я»

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Реалізація проекту змінює умови, рівень та якість надання медичних послуг в районі, дасть змогу населенню отримувати своєчасну кваліфіковану допомогу в сучасних приміщеннях, перебувати в гідних умовах дітям, жінкам, породіллям, людям похилого віку. Що відповідає своєчасним вимогам життя та знижує соціальну напругу в суспільстві.

8. Основні заходи проекту

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації.

Проведення державної експертизи.

Будівельно-монтажні роботи.

Інші роботи.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2017 рік

Разом

5000

5000

11. Джерела фінансування проекту

 

державний фонд регіонального розвитку - 4500 тис.грн.

районний бюджет – 500 тис.грн

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Кам’янець-Подільська ЦРЛ

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)