Технічне завдання

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту

Перспективи впровадження проектів:

припинення природного скорочення чисельності населення та переваження рівня народжуваності над смертністю;

зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;

стабілізація та зниження показників захворюваності на "соціальні хвороби" – туберкульоз, наркотична та алкогольна залежності;

організація системи реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку;

систематичне проведення просвітницьких та роз’яснювальних заходів з метою пропаганди здорового способу життя молоді;

задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній та фізкультурній підготовці;

соціальна адаптація молоді, яка опинилась в складних життєвих обставинах;

кадрове забезпечення галузей охорони здоров’я та освіти фахівцями, у тому числі молодими спеціалістами.

Показники успішності проектів:

кількість спортивних секцій, клубів, тренувальних залів;

показники загальної та дитячої смертності, захворюваності за основними класами хвороб;

показники народжуваності та смертності;

рівень зайнятості людей з особливими потребами;

зменшення до 1% кількості випадків ВІЛ-інфікованих внаслідок зменшення  передачі ВІЛ-інфекцій від матері до дитини.

Потенційно можливі сфери реалізації проектів:

1. Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об’єктів області;

2. Розширення мережі спортивних клубів, зокрема центрів фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх";

3. Поліпшення матеріальної бази спортивних комплексів у  навчальних закладах області.