Технічне завдання

2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища

Перспективи впровадження проектів:

підвищення рівня екологічної освіченості населення;

поліпшення стану водних об’єктів, зменшення забруднення водних об'єктів шляхом обмеження господарської діяльності відповідно до Водного та Земельного кодексів України;

економія використання водних ресурсів шляхом впровадження сучасних методів зрошення, збереження водного балансу, підтримка в належному стані джерел питної води;

поліпшення стану атмосферного повітря;

повне очищення території області від залишків непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, поліпшення екологічної ситуації в місцях їх зберігання;

мінімізація проявів шкідливої дії води - захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

підвищення відсотка заповідності території області, розвиток регіональних ландшафтних парків, створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, розробка регіональної екологічної мережі;

поліпшення стану здоров’я населення.

Показники успішності проектів:

рівень екологічної свідомості населення;

загальний об’єм скиду недостатньо очищених стічних вод у водні об’єкти (зменшення), показник якості джерел питної води;

недопущення виникнення надзвичайної ситуації із забрудненням атмосферного повітря пилом червоного шламу;

обсяг  викидів від стаціонарних джерел забруднення (зменшення);

кількість накопичених за попередні роки непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (зменшення);

протяжність встановлених водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів Миколаївської області;

відсоток площі природно-заповідного фонду області (збільшення), забезпечення подальшого розвитку регіональних ландшафтних парків області.

Потенційно можливі сфери реалізації проектів:

1. Будівництво, реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних мереж і споруд;

2. Розчищення та врегулювання русел річок і водойм, встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, впровадження сучасних методів зрошення;

3. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення шляхом здійснення дозвільної діяльності;

4. Здійснення заходів щодо захисту атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод та ґрунтів від забруднення, у тому числі за рахунок створення захисних насаджень.