Технічне завдання

1.4.3. Створення та просування туристичних брендів

Номер і назва завдання:

1.4.3. Створення та просування туристичних брендів

Назва проекту:

1.4.3.1) Розробка та просування туристичного бренду Київщини.

Цілі проекту:

Розробка бренду Київщини, орієнтованого на покращення економічної, туристичної та інвестиційної привабливості області. Київщині потрібен яскравий бренд, який привертатиме інвесторів, професіоналів, партнерів, який зробить область бажаною для відвідування туристами.

Територія на яку проект матиме вплив:

Київська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі області

Стислий опис проекту:

Київщина завдяки своєму географічному розташуванню та особливостям історичного розвитку має всі необхідні ресурси для розвитку туристичної сфери.  

Необхідно створити універсальний, яскравий бренд Київщини, який буде якісно виділяти область серед інших туристичних територій .

Очікувані результати:

Пізнаваність туристичного продукту Київщини

Збільшився випуск сувенірної продукції

Зросла кількість туристів у області

Створені умови для відпочинку європейської якості

Створено  робочі місця

Ключові заходи проекту:

 Залучення громадськості до формування бренда області.  
Конкурс ідей бренда Київської області від громади
Залучення до роботи найвідоміших розробників брендів в Україні

Підведення підсумків конкурсу на розробку бренда Київської області та презентація бренда

Період здійснення:

травень — грудень 2015

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:

2015

2016

2017

Разом

300,0

0

0

300,0

Джерела фінансування:

ДФРР, Обласний бюджет, кошти інвесторів, кошти Державного фонду економічного розвитку.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

КУ КОР «Київський обласний центр розвитку туризму»,

Київська обласна державна адміністрація,

Громада області

Найвідоміші розробники брендів в Україні

Приватні інвестори

Коментарі: