Технічне завдання

1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у периферійних сільських районах

Номер і назва завдання:

1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у периферійних сільських районах

Назва проекту:

1.2.3.1) Створення бізнес-інкубатору

Цілі проекту:

Створити бізнес-інкубатор з метою розвитку інфраструктури підтримки підприємництва та допомоги бізнесменам-початківцям й бізнесовим структурам району

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Тетіїв, Тетіївський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Тетіївського району

Стислий опис проекту:

Надзвичайно важлива державна підтримка бізнесових структур, особливо малого та середнього бізнесу, на яких базується економіка України. Тому пропонується створити бізнес-інкубатор, цілями якого стануть створення навчального центру, банку бізнес-ідей та консультаційного центру. Також для економії часу підприємців буде запропоноване створення електронної єдиної бази всіх необхідних структур, яка буде розміщуватись на веб-сайті бізнес-інкубатора. Реалізація даного проекту дасть можливість збільшити рівень підприємливості населення, навчить основам управління бізнесом, надасть правову безпеку підприямцям та допоможе створювати інноваційні види зайнятості.

Очікувані результати:

1. Створено веб-сайт бізнес-інкубатора

2. Зменшений рівень безробіття завдяки функціонуванню бізнес-інкубатора та взаємодії з органами влади

3. Забезпечено ефективний соціально-економічний розвиток району за рахунок створення виробництва та інноваційних видів діяльності

4. Створено найбільш сприятливі умови для стартового розвитку малих підприємств шляхом надання комплексу послуг і ресурсів

Ключові заходи проекту:

1. Створення веб-сайту бізнес-інкубатора з розділами навчальний центр, успішний досвід, банк бізнес-ідей, ресурсний центр, консультаційний центр, питання-відповідь.

2. Проведення навчань, круглих столів, конференцій, консультацій тощо

3. Виготовлення інформаційно-наочної документації

4. Надання правової, маркетингової та технічної підтримки бізнесменам-початківцям

5. Пропагування підприємницької діяльності як фактора фінансової незалежності

Період здійснення:

з (01 / 2016) - до (10 / 2017):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

-

400

150

550

Джерела фінансування:

ДФРР, Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор та інші джерела.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості РДА, районна державна адміністрація, районна рада, міський та сільські виконавчі комітети, представники бізнесових структур.

Інше: