Технічне завдання

Створення Центру допомоги та надання соціальних послуг ВПО (одиноким людям з інвалідністю)

Технічне завдання на інвестиційну програму, проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми, проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Програма створення Центру допомоги та надання соціальних послуг ВПО (одиноким людям з інвалідністю)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

2.10. Соціальний захист та соціальне обслуговування населення (відповідно стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2010 року)

3. Мета та завдання проекту

 

Мета: захист прав, свобод, законних інтересів та забезпечення належних умов життя ВПО (одиноких людей з інвалідністю) шляхом створення Центру на базі майнового комплексу на території села Тузли.

Завдання: створення належних умов для постійного,  тимчасового проживання ВПО (людей похилого віку з інвалідністю, людей з інвалідністю); надання соціально-медичної допомоги ВПО (людей з інвалідністю); інтегрування ВПО (людей з інвалідністю) в соціальне середовище (трудова і соціальна реабілітація інвалідів - придбання нових професій, адаптованих до життя в нових умовах, створення робочих місць); стимулювання розвитку бальноологічного напрямку на території Тузлівської сільської ради.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Тузлівська сільська рада,

Одеська область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

ВПО (150 чоловік), жителі Тузлівської громади (1773 чоловіки)

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Проблема з організації розміщення, постійного перебування ВПО (людей з інвалідністю)

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

 

  • Створення робочих місць в сільській місцевості.
  • Збільшення надходжень до місцевого бюджету.
  • Отримання якісних послуг ВПО (з інвалідністю).

8. Основні заходи проекту

 

  • Виготовлення проектно-кошторисної документації.
  • Переобладнання приміщень для людей з інвалідністю (дослідження приміщень майнового комплексу з проведенням експертної оцінки).
  • Отримання висновків експертів, ремонтні роботи щодо безперебійного функціонування Центру.
  • Відкриття і функціонування Центру

9. Період реалізації проекту (з (місяць/рік) - до (місяць/рік)

Липень 2015 року  - липень 2016 року.

10. Обсяг фінансування проекту, тис.грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

10590,0

 

 

10590,0

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Тузлівська сільська рада;

ВГО «Європейська асоціація прав інвалідів»