Технічне завдання

Реконструкція території гімназії №1 в м. Іллічівську по вул. Шевченко, №8 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів м. Іллічівськ

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція території гімназії №1 в м. Іллічівську по  вул. Шевченко, №8 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів м. Іллічівськ

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

ЦІЛЬ 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Розвиток інфраструктури міст

Розвиток освіти -, завдання визначені  проектом Стратегії регіонального розвитку Одеської області та  щорічною Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Іллічівська на 2015 рік, яка затверджена рішенням Іллічівської міської ради   від 30.01.2015 р. № 580 - VI

3. Мета та завдання проекту

Збільшення кількості учнівських місць та створення безпечних умов дітям для отримання якісної освіти

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Іллічівська міська рада

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Близько 660 дітей шкільного типу  та  100 працівників педагогічного та технічного персоналу

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Навчально-виховний процес здійснюється в аварійному учбовому корпусі, який збудовано ще в 1952 році. Для проведення  уроків фізичного виховання взагалі відсутні приміщення. Потреба в додаткових учбових приміщеннях загострилась в зв’язку з прибуттям в місто громадян з дітьми шкільного віку з зони проведення антитерористичної операції.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Отримання додаткових 660 шкільних місць та сучасного навчального закладу, який забезпечить безпечний та якісний навчальний процес

8. Основні заходи проекту

 

  • Будівництво учбових приміщень, а саме:
  • початкової школи загальною площею понад 520 м²;
  • гімназії у складі універсальних навчальних кабінетів загальноосвітнього циклу, лабораторій по природнім наукам,  кабінетів інформатики, малювання та музики

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з серпня 2012 року  - до грудня 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік - 2015р.

2 рік - 2016р.

3 рік - 2017р.

Разом

19 144,7

Станом на 01.01.2015р.виконано робіт -                      10 724,71

15 000,0

15 119,2

59 988,61

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, обласний бюджет Одеської області, міський бюджет м. Іллічівська

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Замовник - Іллічівська міська рада;

Головний розпорядник коштів - управління капітального будівництва Іллічівської міської ради;

підрядна організація – товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління механізації»

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)