Технічне завдання

Менше сміття – краще життя (полігон ТПВ Суворівської сільської ради Тульчинського району)

Технічне завдання на інвестиційний проект регіонального розвитку,

що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів

Державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Менше сміття – краще життя

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, затверджена рішенням 38 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання № 893 від 24.06.2015 р.

Операційна ціль 4.3. Підвищення рівня екологічної  безпеки та пом’якшення наслідків змін клімату

 

3. Мета та завдання проекту

Реконструкція з розширенням існуючого полігону твердих побутових відходів на землях запасу Суворівської сільської ради Тульчинського району Вінницької області забезпечить приймання, переробку та знешкодження побутового сміття від населення м. Тульчин та прилеглих сіл на протязі не менше 10 років. Полігон-реактор забезпечить знешкодження органічних відходів з виділенням біогазу, що значно зменшить екологічне навантаження на навколишнє середовище.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

м.Тульчин, Кинашівська сільська рада (с.Кинашів, с.Мазурівка, с.Нестерварка) та Суворовська сільська рада (с-ще Пестеля, с.Суворовське)

5. Кількість населення, на яке поширюється проект

Понад 26 тис. осіб (м.Тульчин, Кинашівська сільська рада (с.Кинашів, с.Мазурівка, с.Нестерварка) та Суворовська сільська рада (с-ще Пестеля, с.Суворовське))

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Існуючий полігон твердих побутових відходів вичерпав свої можливості та працює понад проектну потужність.

           Реалізація даного проекту дасть можливість створити санітарний полігон для захоронення твердих побутових відходів як мінімум для трьох територіальних громад на території Тульчинського району (Тульчинська, Кинашівська та Суворовська), в яких відсутня можливість з самотужки створити санітарні полігони ТПВ.

           Проект являється складовою стратегії поводження з ТПВ в Тульчинському цільовому регіоні, який являється проектом міжмуніципальної співпраці трьох громад (Тульчинської міської громади, Кинашівської та Суворовської сільських громад).

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Створення нового санітарного полігону, який буде відповідати усім вимогам.

На реконструйованому полігоні ТПВ можна буде захоронити понад 194,5 тис.м3 відходів.

Полігоном користуватиметься понад 26 тис. осіб.

8. Основні заходи проекту

Створення нового санітарного полігону, який буде відповідати усім вимогам.

В комплекс основних запроектованих заходів розширення полігону ТПВ входить:

  • реконструкція та будівництво господарчих будівель;
  • будівництво пожежних резервуарів;
  • будівництво полігону-реактора;
  • монтаж мобільної каналізаційної станції;

Будівництво допоміжних споруд.

9. Період реалізації проекту

Березень 2016 – грудень 2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

Разом

8200

4959

13159

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку – 9194 тис.грн.

Місцевий бюджет – 1316 тис. грн.

 Швейцарсько-Український проект "Децентралізація влади в Україні" (ДЕСПРО) – 2650 тис. грн.

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Тульчиська міська рада – реалізатор проекту

Кинашівська та Суворовська сільські ради – партнери

Швейцарсько-Український проект "Децентралізація влади в Україні" (ДЕСПРО) – партнер (фінансування).

13. Інша інформація щодо проекту

Проект являється складовою стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Тульчинському цільовому регіоні, який являється проектом міжмуніципальної співпраці трьох громад (Тульчинської міської громади, Кинашівської та Суворовської сільських громад)