Технічне завдання

Вуличні мережі водопроводу в с.Зіньків - капітальний ремонт

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Капітальний ремонт  вуличних мереж водопроводу в с. Зіньків Віньковецького району Хмельницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект


 

Державна стратегія регіонального розвитку

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Завдання:

- забезпечення сталого розвитку систем водопостачання

Регіональна стратегія розвитку

Ціль 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем

4.1.5. Покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізації та переробка твердих побутових відходів)

3. Мета та завдання проекту


 

Безперебійне забезпечення населення якісною питною водою, дотримання вимог санітарного і епідеміологічного благополуччя населення села. Капітальний ремонт об’єкта не викличе негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей

4. Територія, на яку проект матиме вплив


 

село Зіньків

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект


 

474 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект


 

Безперебійне забезпечення населення якісною питною водою, дотримання вимог санітарного і епідеміологічного благополуччя населення села. Капітальний ремонт об’єкта не викличе негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту


 

Позитивний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей

8. Основні заходи проекту


 

Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу.

9. Період реалізації проекту

Січень 2016р. – грудень 2016р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1237,1

0,0

0,0

1237,1

11. Джерела фінансування проекту                        

ДФРР - тис.грн., місцевий бюджет -  тис.гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Зіньківська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-