Технічне завдання

1. Розвиток людського потенціалу

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

1. Розвиток людського потенціалу

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

1. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів

Розвиток інфраструктури міст

Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку

2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості

Поліпшення транспортної доступності в межах регіону

Розвиток сільської місцевості

3.Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій

 

1.1. Підтримка проектів культурного спрямування

«Велика Волинь – колиска української культури»

1.2. Модернізація системи освіти

1.3.Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

1.4.Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

3. Мета та завдання проекту

1.1.1 Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку.

1.1.2 Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід.

1.1.3 Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

1.1.4. Ідентифікація національних особливостей у європейській канві мистецького і політичного простору

1.1.5. Удосконалення роботи клубного закладу як центру активності сільських громад

 

1.2.1. Розвиток мережі дошкільних та оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів області

1.2.2. Відновлення роботи Міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; організація профільного навчання учнів на базі ПТНЗ.

1.2.3 Створення системи навчання для директорів ОСББ та ЖКП на базі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

1.2.4.Розвиток інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

1.2.5. Підтримка обдарованої учнівської молоді.

1.2.6. Створення центру освіти третього віку та сприяти підвищенню якості життя людей зрілого віку

 

1.3.1.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні. 1.3.2.Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

1.3.3.Забезпечення прав пацієнтів в доступі до якісного та ефективного лікування.

1.3.4. Популяризація громадського здоров’я

1.3.5. Інформатизація системи охорони здоров’я

 

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

1.4.2. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами

1.4.3. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом; здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

1.4.5. Проведення благоустрою територій населених пунктів.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Необхідність забезпечення населення якісними послугами культури, освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- поліпшення умов для надання послуг закладами культури;

- зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;

- підвищення якості освіти;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, медицини, житлово-комунального господарства  комунальної форми власності;

- підвищення рівня екологічної свідомості у жителів області та гостей краю;

-  створення мереж водогонів, благоустрою, збору, утилізації твердих побутових відходів.

8. Основні заходи проекту

забезпечення населення якісними послугами культури, освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2017-2019

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

       

У межах доведеного обсягу ДФРР

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих і центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-