Технічне завдання

Реконструкція корпусу №1 КУ «Погребищенська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Погребищенської районної ради Вінницької області» по вул. Б. Хмельницького, 102 в м. Погребище (І,ІІ- черга)

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція корпусу №1 КУ «Погребищенська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Погребищенської районної ради Вінницької області» по вул. Б. Хмельницького, 102 в м. Погребище (І,ІІ- черга)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Розділ УІ,  напрямок ІІ Розвиток освіти, науки, охорони здоров’я, культури та спорту (соціальний блок),

ціль9Підвищення якості освіти

СТРАТЕГІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

3. Мета та завдання проекту

 

 • -  розвитокшкільногоосвітнього округу№1 урайоні;
 • -зміцненняматеріально-технічноїбазишколи;
 • -впровадження енергозберігаючих технологій, а саме заміна вікон та зовнішніх дверей на сучасні, термомодернізація фасадів  суттєво зменшить використання енергоресурсів;
 • - забезпечення комфортного клімату у навчальному корпусі №1 школи,  санітарно-гігієнічних умов;
 •  - сприяння поліпшенню здоров’я учнів та працівників школи;

-збереженнябудівлівідруйнування

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

М.Погребище , с.Білашки, с.Педоси..

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

 • 770 осіб - учні школи, яким будуть створені комфортні  умови  навчання
 • 1300осіб -  батьки
 • 122 особи – педагоги та обслуговуючий персонал школи
 • 85 осіб – члени спортивних секцій ДЮСШ та гуртків БХТД, заняття яких відбуваються у корпусі №1 школи

9650 жителів м.Погребище та навколишніх сіл, яких стосується даний проект

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Навчальний корпус №1 школи був побудований в 60-х роках  ХХ ст. У ньому розташовані класні кімнати учнів 5-11 класи, 15 навчальних кабінетів, спортивний та актовий зали, шкільна бібліотека. З часу введення у експлуатацію, понад 40 років, в корпусі проводився лише косметичний ремонт.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 • збільшення енергоефективності будівлі до 40%;
 • суттєве покращення мікроклімату корпусу №1, тепловий режим становитиме 18-20 С;
 • зменшення споживання енергоресурсів до 35%;
 • зменшення навантаження на бюджет відділу освіти Погреби-щенської РДА на суму 100 000  гривень щорічно;
 •  впевненість батьків в тому, що їхня дитина перебуває в безпечних,  комфортних умовах;

залучення до навчання дітей із  сіл  району.

8. Основні заходи проекту

 

 • Реконструкція даху;
 • Термомодернізація фасадів;
 • Заміна вікон та вхідних дверей на сучасні;
 • Реконструкція підлоги І поверху;

Внутрішні опоряджувальні роботи

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з червня 2015 р - до грудня 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

4525,21

2618,383

 

7143,593

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет- 90%, місцевий бюджет – 10%

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Погребищенська районна рада – співфінансування, контроль, Погребищенська міська рада, Білашківська сільська рада, Педосівська сільська рада, фонд «Відродження Надросся» - співфінансування.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)