Технічні завдання

Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення і мостів

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення і мостів

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення і мостів

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення і мостів

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Визначення найбільш перспективних джерел та об’єктів генерації відновлюваної енергетики в регіоні

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Випереджаюча адаптація регіональної вищої освіти до потреб ринку праці

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Вирівнювання диспропорцій розвитку гірських, передгірних і низинних територій

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Влаштування 5-го транспортного коридору на території Закарпатської області

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Впровадження заходів щодо рекультивації та припинення деградації земель

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Впровадження заходів щодо рекультивації та припинення деградації земель

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Гармонійний розвиток національних меншин

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Екологічна ренатуралізація територій селища Солотвино та солерудника

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення будівництва доступного (нового та реконструкція існуючого) багатоповерхового житлового фонду

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення будівництва доступного (нового та реконструкція існуючого) багатоповерхового житлового фонду

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення будівництва доступного (нового та реконструкція існуючого) багатоповерхового житлового фонду

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення будівництва доступного (нового та реконструкція існуючого) багатоповерхового житлового фонду

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення ефективного бізнесового та інвестиційного середовища

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг, зокрема у сільській місцевості

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг, зокрема у сільській місцевості

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку