Новина Регіону

Внесено зміни до переліку затверджених проєктів, що реалізуються за рахунок ДФРР у 2020 році

09.10.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1253-2020-%D1%80#Text