Новина Регіону

Стратегія розвитку Львівської області на 2021-2027 роки та План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії

24.12.2019

Львівська обласна рада 24 грудня ухвалила Стратегію розвитку Львівської області на період з 2021 р. до 2027 р. та План заходів з її реалізації у 2021 – 2023 роках.

Місією Стратегії є розвиток людського капіталу, забезпечення високої якості життя та економічного зростання на основі екологічно невиснажливої та енергоефективної промисловості, інноваційно орієнтованої біоекономіки, креативних індустрій, туристично-рекреаційної сфери.

Документ має на меті досягнення п’ятьох стратегічних цілей: конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації, якісне життя, збалансований просторовий розвиток, чисте довкілля та туристична привабливість.

Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Стратегії, визначені під час розроблення Плану заходів з її реалізації.