Новина Регіону

Оголошення про проведення попереднього конкурсного відбору програм і проєктів на 2021 рік

15.01.2020

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Донецькій області

 

15.01.2020

 

Відповідно до:

 • Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2019 № 156-VIII,
 • Положень ст. 241 Бюджетного кодексу України,
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами),
 • Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 08 жовтня 2019 року № 234)

оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку заявниками інвестиційні програми і проєкти та відповідають одному з наступних тематичних напрямів:

 1. відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, регіональній стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія) та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки (далі – План заходів);
 2. впроваджуються, як проєкти співробітництва територіальних громад;
 3. підтримують добровільно об’єднані територіальні громади.

 

Якщо проєкт подається до тематичного напряму 1, він повинен прямо відповідати одному з наступних технічних завдань Плану заходів (http://dfrr.minregion.gov.ua/region-news?NID=2151):

1.2. Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області.

1.7. Розвиток кадрового та наукового потенціалу регіону шляхом підтримки закладів вищої освіти.

1.15. Будівництво інженерної інфраструктури на ділянках індустріальних парків.

1.20. Створення селекційно-насінницького центру Донецького регіону.

2.1. Забезпечення доступності дошкільної освіти.

2.2. Покращення умов навчання для учнів опорних закладів області та їх філіях.

2.4. Створення ресурсних кімнат для опорних шкіл.

2.19. Гостинна індустрія Донеччини.

2.21. Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки.

2.23. Розбудова сучасної спортивної інфраструктури області для підготовки спортсменів.

3.15. Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг Донецької області.

3.16. Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець-Донбас» (І черга).

3.17. Капітальний ремонт та реконструкція Другого Донецького водоводу (І черга).

3.18. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів Донецької області.

3.25. Забезпечення просторового планування, містобудівної та інвестиційної діяльності в об’єднаних територіальних громадах.

4.3. Реконструкція очисних споруд у населених пунктах області.

4.5. Оздоровлення водних об’єктів.

4.7. Забезпечення умов для відтворення лісових насаджень області шляхом створення регіонального лісового насіннєво-селекційного центра.

4.8. Збереження та відтворення лісів, біологічного та ландшафтного різноманіття.

4.11. Будівництво сміттєсортувальних станцій на території області.

4.18. Реконструкція та модернізація теплопостачання міст та районів Донецької області.

 

Технічні завдання додатково розміщені на сайті http://dfrr.minregion.gov.ua.

 

            Для участі у конкурсному відборі заявники мають подати документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проєктів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 08 жовтня 2019 року № 234) (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34214.html).

          

           Звертаємо увагу заявників, що:

 1. замовники будівництва повинні забезпечити під час розроблення проєктної документації для реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 2. проєктно-кошторисна документація на проєкти будівництва приймається до розгляду з експертним звітом, затвердженим не пізніше 2019 року, та враховуючи вимоги пункту 15.5 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122);
 3. інвестиційні програми і проєкти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації;
 4. до оцінювання не будуть допускатись проєкти, заявники яких не надали (розділ «Додатки» на платформі) на розгляд регіональної комісії необхідних документів, та не розмістили проєкт на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону у встановлений регіональною комісією строк, не заповнили всі розділи висвітленого проєкту.

 

Основними умовами конкурсного відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво, - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації. Якщо на час подання проєкту проєктну документацію не затверджено, документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються бюджетні кошти, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. грн, а для інших проєктів - понад 1000 тис. гривень.

 

Документи подаються за підписом заявника в паперовому вигляді (2 примірника) за формою та переліком, встановленими Мінрегіоном України з обов’язковим розміщенням на веб-порталі  http://dfrr.minregion.gov.ua/.

 

Прийом інвестиційних проєктів здійснюється з 15 січня 2020 року до 25 лютого 2020 року (включно), щоденно крім суботи (неділі) з 9:00 до 17:00 за адресою:

84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, 4 поверх, кімната 5. (Департамент економіки облдержадміністрації).

Телефон для довідок:

(06264) 3-71-88– Аксенченко Вікторія Миколаївна

E-mail: 00284@dn.gov.ua