Новина Регіону

Оголошення про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році

17.12.2018
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (далі - Постанова), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (далі - Наказ) обласна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - обласна комісія) оголошує набір інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку для участі в обласному конкурсному відборі.
У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.
Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку
Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність одній із вищезазначених умов, а також наступним критеріям:
1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.
Разом з відповідними документами заявники подають гарантійні листи про співфінансування (на рівні 10 відсотків) з місцевого бюджету поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у 2020 році.
Інвестиційні проекти за визначеною формою Мінрегіону України з повним пакетом документів та за підписом керівника заявника надаються обласній комісії в 3-х примірниках до 18 год. 00 хв. 28 лютого 2019 року (місце прийому документів - м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32,каб. 401).
Також, заявники до 28 лютого 2019 року в обов’язковому порядку розміщують інвестиційні програми і проекти у електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).
Окремо наголошуємо на необхідність здійснення аналізу проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та у разі необхідності, внести відповідні зміни.
До оцінювання обласною комісією не будуть допущені проекти:
- заявники яких не надали у повному обсязі необхідних документів, визначених Постановою та Наказом;
- які не розміщені в електронному вигляді на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону України у термін визначений цим оголошенням;
- які подані після вказаного терміну прийому документів (після 18 год. 00 хв. 28 лютого 2019 року).
Додаткова інформація про державний фонд регіонального розвитку та його нормативно-правова база розміщена на веб-сайті Мінрегіону України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).
Телефон для довідок: (0522) 24-66-82
E-mail: rozvutok@oblarch.kr-admin.gov.ua