Нормативна база по регіону - картка

ВОЛИНСЬКЕ СЕЛО

5.1. Розвиток

сільських територій

 

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян

5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості для отримання додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць.

5.1.3. Формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму, в тому числі зеленого, аграрного, екотуризму. Пропаганда народних промислів.

5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

5.2.1. Запровадження новітніх технологій та інновацій у розвиток агробізнесу

5.2.2 Підвищення рівня обізнаності аграріїв основним аспектам ведення аграрного бізнесу

5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

5.3.1. Збільшення прибутковості сільськогосподарського сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та виготовлення якісних органічних продуктів харчування, налагодження їх зберігання та збуту

5.3.2. Організаційне сприяння процесам об’єднання  дрібних виробників сільськогосподарської продукції у профільні групи виробників, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

5.3.3. Створення міні-виробництв з переробки  сільськогосподарської продукції.

5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

5.4.1. Еколого-невиснажливе використання природних угідь та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу  

5.4.2. Підвищення родючості ґрунтів. Залуження малопродуктивних земель.

5.4.3. Відновлення роботи внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою недопущення підтоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів.