Нормативна база по регіону - картка

НОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів.

3.1.2. Реалізація в області запроваджених на державному рівні механізмів спеціального режиму інвестиційної діяльності

3.1.3. Модернізація виробництв з упровадженням технологій поглибленої переробки та випуску продукції кінцевого споживання.

3.1.4. Упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі області.

3.1.5. Створення індустріальних парків.

3.2.Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

3.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

3.2.2. Сприяння підвищенню рівня підприємницької активності населення, зокрема у сфері виробництва, стимулювання розвитку високотехнологічних секторів.

3.2.3. Спрямування коштів місцевих бюджетів, у тому числі обласного бюджету (на основні співфінансування) на здешевлення кредитних ставок під реалізацію інвестиційних проектів у сфері виробництва

3.2.4. Створення ІТ кластеру.

3.3.Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

3.3.1. Освоєння випуску принципово нової конкурентоспроможної інноваційної продукції, спроможної конкурувати як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

3.3.2. Розвиток внутрішнього ринку шляхом скорочення використання давальницьких схем у легкій промисловості та розширення асортименту високоякісної конкурентоспроможної продукції.

3.3.3. Поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

3.3.4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної

3.3.5. Розробка, впровадження та сертифікація систем управління якістю у виробництві, систем управління безпечністю харчових продуктів,  систем управління навколишнім середовищем  та інших систем управління.