Нормативна база по регіону - картка

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

1.1. Підтримка проектів культурного спрямування

«Велика Волинь – колиска української культури»

1.1.1 Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку.

1.1.2 Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід.

1.1.3 Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

1.1.4. Ідентифікація національних особливостей у європейській канві мистецького і політичного простору

1.1.5. Удосконалення роботи клубного закладу як центру активності сільських громад

1.2. Модернізація системи освіти

 

1.2.1.Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів

1.2.2. Відновлення роботи Міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; організація навчання  учнів через регіональні або новостворені МНВК.

Організація  обов’язкового профільного навчання за робітничою професією у школах-інтернатах.

1.2.3 Створення системи навчання для директорів ОСББ та ЖКП.

1.2.4.Розвиток інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді, запобігання виїзду учнівської молоді на навчання за кордон.

1.2.6. Створення центру освіти третього віку та сприяти підвищенню якості життя людей зрілого віку

1.3.Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

1.3.1..Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні.

1.3.2.Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

1.3.3..Забезпечення прав пацієнтів в доступі до якісного та ефективного лікування.

1.3.4. Популяризація громадського здоров’я

1.3.5. Інформатизація системи охорони здоров’я

1.4.Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

1.4.2. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами

1.4.3. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом; здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

1.4.5. Проведення благоустрію територій населених пунктів.