Нормативна база по регіону - картка

Розпорядження обласної державної адміністрації від 24.05.2016 № 327 "Про затвердження нового складу регіональної комісії та нового Положення про регіональну комісію

Про затвердження нового

складу регіональної комісії

та нового Положення

про регіональну комісію  

 

 

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від             30.03.2016 р. № 77 «Про внесення змін до Примірного положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» та у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися:

1. Затвердити новий склад регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (додається).

2. Затвердити нове Положення про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (додається).

3. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження обласної державної адміністрації від 22.01.2016 р. № 19 «Про затвердження нового складу регіональної комісії» та від 08.05.2015 р. № 293 «Про затвердження Положення про регіональну комісію». 

4. Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (Н. Іванів)  здійснювати організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

 

 

 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального вико­нав­ця – департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  облдержадміністрації  (Н. Іванів).

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації  С. Басараба.

 

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                          Олег Гончарук

 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

облдержадміністрації

від ________________№ _____

 
Склад

  регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного

фонду регіонального розвитку

     

Басараб

Сергій Михайлович

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

 

Сенів

Василь Іванович

голова правління обласної громадської організації «Асоціація випускників магістратури державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» (за згодою)

 

Іванів

Назарій Іванович

директор департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, секретар комісії

 

 

Члени комісії:

Гаврилко

Тарас Йосипович

директор обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  (за згодою)

 

Гладій

Василь Іванович

 

перший заступник голови обласної ради                      (за згодою)

Дзвінчук

Дмитро Іванович

директор інституту гуманітарної підготовки та державного управління, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор філософських наук, професор (за згодою)

 

Ілійчук

Володимир Васильович

заступник директора  департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

 

 

 

Капак                             Микола Миколайович

голова правління Івано-Франківської обласної організації національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

 

Карп

Галина Василівна

директор департаменту фінансів облдержадміністрації

 

Ковальчук

Олександр Васильович

заступник директора департаменту економіки облдержадміністрації - начальник управління               з питань підтримки підприємництва та надання послуг

 

Кузь

Тарас Ярославович

заступник голови правління громадської організації «Обласна спілка учасників антитерористичної операції» (за згодою)

 

Кулик

Олександр Миколайович

директор Івано-Франківського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»                           (за згодою)

 

Мельничук

Ігор Васильович 

представник громадської організації «Товариство «Гуцульщина» (за згодою)

 

Микитка

Геннадій Вікторович

президент громадської організації «Центр Європейської інтеграції», заступник голови Громадської ради при обласній державній адміністрації (за згодою)

 

Римаренко

Мирослав Богданович

голова правління громадської організації «Народна рада Прикарпаття» (за згодою)

 

 

Семанів

Любомир Ярославович

перший заступник начальника Служби автомобільних доріг в області

 

 

 

 

     З членами комісії погоджено:                                                                 Н. Іванів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

облдержадміністрації

від ________________№ _____

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

             1. Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - Комісія), є постійно діючим органом  обласної державної адміністрації та утворюється  для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – інвестиційні програми і проекти).

 

             2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», іншими актами Кабінету Міністрів України, актами обласної  державної адміністрації та цим Положенням.

 

             3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.

 

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

             1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм та проектів вимогам, передбаченим у законодавстві до інвестиційних програм і проектів;

              2) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів;

              3) за результатами оцінки та відбору надає обласній  державній адміністрації узагальнений перелік інвестиційних програм і проектів;

             4) інформує заявників (місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) про результати проведеної оцінки та відбору.

 

  1. Комісія має право:

             1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, наукових

 

 

та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників проектів міжнародної технічної допомоги, які займаються питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного розвитку (за згодою);

            2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;

            3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

 

            6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

            7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.

            Склад Комісії затверджує голова обласної державної адміністрації.

 До складу регіональної комісії включаються представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, агенції регіонального розвитку, яка створена відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», регіонального офісу реформ, обласних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, які займаються питаннями місцевого/регіонального розвитку, соціально-економічного та /або інвестиційного розвитку,  громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками).

 Кількість членів Комісії з числа представників обласної державної адміністрації не перевищує 1/3 загальної кількості складу Комісії, а кількість представників громадських об’єднань становить не менше 1/3 кількості складу Комісії.

            Інформація про склад та положення про регіональну комісію розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

 

            8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

            Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не менш як 2/3 членів складу Комісії.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.

Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

Члени Комісії та запрошені отримують матеріали для чергового засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення такого засідання. Одночасно із розсилкою

матеріалів оприлюднюється проект порядку денного та відповідних матеріалів на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

            У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

 

             Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

     Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

            9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює обласна державна адміністрація шляхом визначення відповідального структурного підрозділу з питань регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, керівник якого призначається секретарем Комісії.

 

 

 

Директор департаменту

будівництва, житлово-

комунального господарства,

містобудування та архітектури

облдержадміністрації                                                                          Назарій Іванів

 

Скачати файл