ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
3227 п. 1.156 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3239 п. 3.25 Стратегічна ціль №3. Ефективне управління місцевим розвитком
3244 п. 2.171 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3248 п. 2.155 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3253 п. 1.46 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3278 п. 2.58 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3352 п. 2.213 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток