ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
3517 п. 2.208 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3518 п. 2.207 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3222 п. 2.26 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3223 п. 2.27 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3224 п. 3.38 Стратегічна ціль №3. Ефективне управління місцевим розвитком
3225 п. 1.148 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3226 п. 1.34 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП