ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
3206 п. 1.180 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3208 п. 3.72 Стратегічна ціль №3. Ефективне управління місцевим розвитком
3519 п. 2.147 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3211 п. 1.47 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3212 п. 2.55 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3214 п. 1.3 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3516 Реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади, шляхом зміцнення матеріально-технічної бази.