ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
4174 Підтримка малого бізнесу на засадах мікрокредитування
4184 Забезпечення наукової та архітектурно-туристичної автентичності села Оброшино на базі розвитку його комунальної сфери
4185 Розбудова інженерної інфраструктури Новороздільського індустріального парку (НРІП). Етап 2
4186 Розвиток кластеру енергоефективності та відновлювальної енергетики Львівщини
4187 Створення центру первинної обробки відходів електронного та електричного обладнання (далі – ВЕЕО) в Новороздільському індустріальному парку (далі – НРІП)
4188 Будівництво інженерних мереж та розбудова інфраструктури Яворівського індустріального парку та організація його промоції
4189 Обґрунтування механізмів підтримки розвитку кластерів та індустріальних парків у Львівській області