ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
1331 п. 1.10 Стратегічна ціль №1. Конкурентноспроможність та зростання ВРП
1383 Проект добровільно об’єднан их територіальних громад
3204 п. 2.176 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3164 п. 1.160 Стратегічна ціль №1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3165 п. 2.129 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3166 п. 2.173 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3168 п. 2.110 Стратегічна ціль №2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток