ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
4335 Розвиток транскордонної інфраструктури охорони вод від забруднення шляхом реконструкції діючих каналізаційно-очисних споруд
4336 Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІІІ черга)
4337 Розвиток транскордонної співпраці з метою поліпшення якості вод басейну р. Буг
4338 Розробка проектів створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду
4339 Проведення інвентаризації та винесення в натуру меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ
4340 Розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду та ремонт під’їзних доріг до об’єктів
4341 Забезпечення функціонування адміністрацій регіональних ландшафтних парків та створення ефективної системи управління ними