ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
1091 Конкурентноспроможність економіки та зростання ВРП
1100 Підвищення конкурентоспроможності регіонів
1151 Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
1160 Ефективне управління місцевим розвитком
1328 Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
1329 Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
1330 Ефективне управління місцевим розвитком