ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
3535 п. 1.181 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3536 п. 2.209 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3640 п. 2.205 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3641 п. 2.203 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3642 п. 2.202 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3643 п. 2.204 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3644 п. 2.200 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток