ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
3527 п. 2.206 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3528 п. 2.118 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3530 п. 2.100 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток
3531 п. 2.197 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3532 п. 1.124 Стратегічна ціль №1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3533 п. 3.39 Стратегічна ціль №3. Ефективне управління місцевим розвитком
3534 п. 2.210 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток