ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
3413 п. 2.224 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3414 п. 2.216 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3415 п. 2.223 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3419 п. 3.66 Стратегічна ціль №3. Ефективне управління місцевим розвитком
3420 п. 1.159 Стратегічна ціль № 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП
3525 п. 2.227 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток
3526 п. 2.120 Стратегічна ціль № 2. Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток