ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
1095 Підвищення конкурентоспроможності регіонів. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах.
1096 Модернізація системи освіти
1097 Підвищення стандартів життя в сільській місцевості
1098 Підвищення стандартів життя в сільській місцевості
1099 Проведення інвентаризації, реконструкції та модернізації очисних споруд Харківської області в межах урбанізованих зон з метою зменшення антропогенного впливу на поверхневі водні об’єкти та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення
1086 Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття
1090 Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток