"Реконструкція приміщень будівлі на майдані Просвіти, 2 в м.Рівному під центр надання адміністративних послуг" відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2015 рік

Анотація проекту

       Анотація проекту

       Назва: Створення міськобласного центру надання адміністративних послуг у м. Рівному. 
       Актуальність:
Необхідність реалізації проекту пов’язана із виконанням положень Закону України «Про адміністративні послуги», забезпечення доступності та покращення якості надання адміністративних послуг. 

       Діюча система надання адміністративних послуг характеризується деякими недоліками та проблемами об'єктивного характеру, що перешкоджають доступності, підвищенню якості надання таких послуг та створюють труднощі для суб’єктів звернень – фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг. 

       Cуб’єкти надання адміністративних послуг - органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, територіально розміщені в різних частинах міста. 

      Центр надання адміністративних послуг у м. Рівному (далі ЦНАП) знаходиться у нежитловому приміщенні загальною площею 192,2 квадратних метрів цокольного поверху багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Рівне, вул. Степана Бандери, 59. Загальна площа вказаного приміщення недостатня для забезпечення можливості виконання делегованих державою органам місцевого самоврядування повноважень з питань організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг, перелік яких визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 523-р від 16.05.2014. 

     Крім цього, в приміщенні ЦНАП не реалізовано принцип відкритого простору, а також відсутня можливість для влаштування автостоянки для автомобілів відвідувачів. В даному приміщенні обладнано лише 7 робочих місць для адміністраторів центру, площа сектору очікування для громадян становить 29,2 квадратних метрів. 

     Дозвільний центр, що є структурним та територіальним підрозділом ЦНАП знаходиться за іншою адресою - на вул. Лермонтова, 6 в м. Рівному. В цьому приміщенні обладнано 4 робочих місць для державних адміністраторів центру, загальна площа приміщення також є не достатньою - становить 55,6 квадратних метрів, площа сектору очікування для суб’єктів господарювання взагалі відсутня. 

    Недостатня площа приміщень ЦНАП стримує його розвиток. Проблемними питаннями залишаються відсутність інформаційних електронних терміналів самообслуговування, автоматизованої системи керування чергою та надання  супутніх послуг (виготовлення копій документів, фотографування, надання банківських послуг тощо). Поліпшення потребує інформаційний супровід діяльності ЦНАП, зокрема веб-портал потребує суттєвого конструктивного доопрацювання, відсутня можливість он-лайн реєстрації на прийом до адміністраторів, а також можливість отримувати адміністративні послуги або подавати документи до ЦНАП через мережу Інтернет в електронному вигляді. 

     Перелік заходів: 
- реконструкція приміщень будівлі за адресою:   м. Рівне, майдан Просвіти,2  під міськобласний центр надання адміністративних послуг загальною площею 1 027 м²;
- запровадження сучасних електронних сервісів та «електронного урядування» в роботу органів місцевого самоврядування, налагодження міжвідомчої електронної взаємодії з органами виконавчої влади;
- проведення за участю суб’єктів надання адміністративних послуг навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через ЦНАП;
-  проведення 2-етапного дослідження якості надання адміністративних послуг;
- підвищення поінформованості населення про реформування системи надання адміністративних послуг.

     Очікувані результати:
- введення в експлуатацію міськобласного центру надання адміністративних послуг загальною площею 1 027 м² ;
- обладнання 41 робочого місця для працівників ЦНАП;
-  збільшення пропускної здатності ЦНАП  впродовж одного робочого дня від  150 до 800 фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг;
- зменшення на 15 % терміну надання адміністративної послуги;
- покращення доступності та якості надання адміністративних послуг.
      

     Цільові групи:  фізичні особи, юридичні особи, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, суб’єкти надання адміністративних послуг –  органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги. 

   Обсяг коштів: 

 Загальний бюджет: 5 584,099 тис. грн. в тому числі:
- бюджет   м. Рівного – 558,410 тис. грн.;
- Державний фонд регіонального розвитку – 5025,689 тис. грн

     Учасники реалізації проекту: Рівненська обласна рада, Рівненська обласна державна адміністрація, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська міська рада, Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, суб’єкти надання адміністративних послуг – органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги. 

 

 

Фотозвіт про виконання проекту
06.09.2016 Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг (фото)

фото звіт 2016 р.

ДодаткиТехнічне завдання
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
Визначення класу наслідків та категорії складності об'єкта
Експертний звіт щодо розгляду проектної документації
Витяг зі Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року
Рішення міської ради "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2015 рік"
Копія рішення Рівненської міської ради № 3507 від 08.11.2013 «Про затвердження Положення про Управління забезпечення надання а
Витяг з Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2015 рік
Супровідний лист
Проект "Реконструкція приміщень будівлі на майдані Просвіти,2 в місті Рівному під центр надання адміністративних послуг"
Реєстраційна картка проекту