.Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти та покращення умов навчання дітей (через будівництво, реконструкцію, модернізацію закладів освіти)

Анотація проекту

1.         Анотація       проєкту

Актуальність проєкту  визначається соціально-економічною спрямованістю, яка полягає у необхідності капітального ремонту  даху (518.0 м.кв.) на двох блоках закладу дошкільної освіти з метою енергоефективності та санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, пожежної безпеки, оскільки неможливо забезпечити температурно-тепловий режим через велику втрату тепла через  горище і дах та забезпечити безпечне перебування здобувачів дошкільної освіти в приміщенні закладу, в зв’язку з прогином стелі в приміщенні групової кімнати, спальної кімнати, музичного залу, центральних коридорів . Тому використовується велика кількість енергоресурсів (природнього газу та електроенергії), за яку доводиться платити значні кошти і з кожним роком обсяг спожитого газу та електроенергії збільшується, що ніяким чином не передбачає енергоощадності.

Однією з найгостріших проблем закладу дошкільної освіти є стан основної будівлі дошкільного закладу, особливо дах. На даний час дах протікає, руйнується стеля, водостічні труби відсутні, тому руйнуються стіни - відпадає штукатурка. Щороку проводиться частковий ремонт, який не є ефективний, тому що заміни потребують і покрівля, і дерев’яні конструкції даху, які від часу прогнили, і звичайно ж, стіни фасаду. Від постійних протікань руйнується перекриття, що може призвести до замикання електропровідки і спричинити пожежу в дошкільному закладі. Зовнішні та внутрішні стіни не лише мають непривабливий вигляд, але через них втрачається велика частина тепла. Це призводить до значних теплових втрат, дискомфортних умов навчання і праці  170 дошкільників та 42 працівників закладу дошкільної освіти. Заміна покрівлі, утеплення горища та фасаду сприятиме нормалізації рівня тепла та вологості, запобіганню проникнення сирості у приміщенні.

Реалізація проєкту значно покращить існуючий стан будівлі, забезпечить енергозбереження та дотримання температурного режиму, пожежної безпеки і, як наслідок, збереження здоров'я здобувачів дошкільної освіти  та педагогічного колективу дошкільного закладу.

 

 

 

2.         Детальний    опис    проєкту

2.         1.         Опис   проблеми,     на        вирішення    якої    спрямовано  проєкт

На       даний час      не        повністю        створені         комфортні      умови для      надання            освітніх  послуг        та        забезпечення             належного     температурного        режиму            перебування  дітей в            закладах         дошкільної     освіти,            а          саме    в            Керецьківському закладі дошкільної освіти.

Основна         проблема       -           це        потреба          в          капітальному            ремонті                      даху    дошкільного закладу. Стан даху    на        сьогоднішній день   незадовільний           та            порушує         будівельні  норми,    унеможливлює         ефективну     експлуатацію             приміщення,  надання          якісних освітніх        послуг.

2.         2.         Мета  і           завдання       проєкту

Проведення   заходів           з          енергозбереження    (заміна            даху    ),що     дасть   можливість            економити     бюджетні       кошти             на        оплату енергоносіїв і           дозволить            забезпечити   стабільний     температурний         режим згідно з санітарними           нормами            в          приміщенні   закладу, експлуатаційної безпеки, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, пожежної безпеки.

Завдання        проєкту:

1. Створення належних умов навчання та відпочинку дітей;

2. Здоров’я учасників  навчально-виховного процесу;

3.Створення безпечних умов  перебування здобувачів дошкільної освіти в приміщенні під час проведення занять та відпочинку;

4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час проведення занять;

5. Забезпечення енергозбереження;

6. Дотримання належного температурного режиму.

7. Дотримання епідеміологічного благополуччя населення, пожежної безпеки.

 

2.3.      Основні         заходи            проєкту

Робочим         проектом       передбачено:

  • Капітальний ремонт даху (518.0 м.кв.) над двох блоках, що включає заміну покрівлі (шифер на металочерепицю);
  • Ремонт блоку А та Б;
  • Заміну несучих конструкцій даху;
  • Заміну покрівлі даху;
  • Влаштування водостічної системи даху та підшивки звисів даху;
  • Заміну несучих елементів горищного перекриття;
  • Влаштування гіпсокартонної стелі у приміщеннях другого поверху;утеплення горищного перекриття
  • влаштування          блискавкозахисту;

 

 

 

 

 

 

2.4.      План-графік             реалізації       заходів           проєкту

Назва заходу реалізації

 

Термін

Капітальний  ремонт даху  над двох блоках Керецьківського дошкільного навчального закладу Керецьківської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою: 89334, вул.Головна,9,с.Керецьки, Свалявського району , Закарпатської області

І-ІІІ 2021 рік

 

2.5.      Кількісні       та        якісні  показники    результативності    проєкту

Кількісні показники згідно з технічним завданням

 1. Відсоток охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком 3-5 років: 95 відс.

Якісні показники    згідно  з технічним  завданням

1.   Оптимізовано          мережу           та        модернізовано          матеріально-технічну          базу          і  умови          навчання        у          закладах         дошкільної     освіти

2.6.      Фінансова     сталість

Після   завершення    проєкту          подальша       діяльність       закладу дошкільної освіти буде            здійснюватися за рахунок фінансування з          бюджету        Керецьківської ТГ.   Реалізація            проєкту  призведе    до        зменшення     витрат            газу     та        електроенергії           та            відповідно     збереже природні     ресурси          і           бюджетні       кошти.

2.7.      Інновації       проєкту

Інновації полягають у використанні сучасних інноваційних технологій покриття даху.

ІV.    БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

4.1.      Загальний     бюджет          проєкту

 

Заходи за проєктом

Загальна вартість тис.

Джерела    фінансування,                       тис.

У            1  бюджетному році

У       2 бюджетному році

У    3 бюджетному році

ДФРР

 

Місцевий бюджет

Інші джерела

 

ДФРР

 

Місцевий бюджет

Інші джерела

ДФРР

 

Місцевий бюджет

Інші джерела

Капітальний  ремонт даху            над двох блоках Керецьківського дошкільного навчального закладу Керецьківської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою: 89334, вул.Головна,9,с.Керецьки, Свалявського району , Закарпатської області

2113,391

1901.391

212000

0

 

 

 

 

 

 

разом

2113,391

1901.391

212000

0

 

 

 

 

 

 

4.2.             Розклад               бюджету      за                            статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна вартість тис.

Джерела    фінансування,                       тис.

У   1 бюджетному році

У 2 бюджетному році

У    3 бюджетному році

ДФРР

 

Місцевий бюджет

Інші джерела

 

ДФРР

 

Місцевий бюджет

Інші джерела

ДФРР

 

Місцевий бюджет

Інші джерела

1.Видатки споживання:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.Видатки розвитку:

2113,391

1901.391

212000

0

 

 

 

 

 

 

3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів

2113,391

1901.391

212000

0

 

 

 

 

 

 

Разом

2113,391

1901.391

212000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Очікувані джерела фінансування проєкту

Джерела фінансування

Сума тис.грн.

Частка у % від загального фінансування проєкту

1.Фінансування з ДФРР

1901.391

90%

2.Фінансування з місцевого бюджету

212000

10%

3.Фінансування за рахунок інших джерел

0

0%

Загальний обсяг фінансування

2113,391

100%

 

V.      ДОДАТКИ

5.1     Додаткова інформація        про   проєкт

5.2     Долучені   до     проєкту     файли

Вміст файлів

Назва файлів

Звіт   за         результатами  експертизи                проектів

Експертиза         ЗДО

Наказ,         розпорядження             або                рішення    про  

затвердження проектної документації

 

 

Документи           щодо             класу                наслідків (відповідальності)

 

Експертиза         ЗДО

Фотографії          стану             об'єкту       до                початку     капітального ремонту    з            різних          ракурсів

 

 

Підтвердження            залишкової                вартості

 

 

Гарантійний      лист                або                рішення    про                співфінансування

 

 

Документи           щодо             форми                власності

 

сканкопії

Дефектний акт на капітальний ремонт частини будівлі ДНЗ

сканкопії

Технічний огляд

сканкопії

Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації на будівництво

сканкопії

Том1.Вихідні дані

Шифр:625-РП-2019  сканкопії

Том 2. Загальна пояснююча записка

Шифр:625-РП-2019

Том 3.Архітектурно – будівельні рішення

Шифр:625 –РП-АБ

Том 4. Проект організації будівництва

Шифр:625-РП-ПОБ

Том 5. Кошторисна документація

Шифр:625-РП-2019     кошторис ЗДО