«Капітальний ремонт будівлі Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної ради»

Анотація проекту

АНОТАЦІЯ ПРОЄКТУ

«Капітальний ремонт будівлі обласного бюро судово-медичної експертизи по          вул. Потьомкінська, 138, м. Миколаїв». Експертний звіт «ПП Експертиза» від 26.08.2020 № 26/22-08/20/А.

Обласне бюро судово-медичної експертизи розташовано у приміщеннях будівлі по вул. Потьомкінська, 138, м. Миколаїв, яка на сьогодні має незадовільний стан при експлуатації будівлі понад 70 років. Конструкції будівлі втрачають свою несучу спроможність. Системи лівневої та внутрішньої каналізації не виконують певним чином свої функції, за результатом чого відбуваються підтоплення споруди та її просідання. Ці фактори можуть бути наслідком руйнування конструктивних елементів будівлі та в цілому.

На реалізацію даного проєкту необхідні кошти у сумі 17469,446 тисяч грн. Тривалість виконання робіт з капітального ремонту складає 8 місяців. Фінансування зазначеного проєкту можливе за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету.

I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЄКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

Назва програми і проєкту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проєкт)

«Капітальний ремонт будівлі Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної ради»

Код адміністративно-територіальної одиниці з класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, де здійснюється реалізація проєкту

4810137200

 

54055 м. Миколаїв, Центральний район, вулиця Потьомкінська, будинок 138

Заявник (найменування центрального / місцевого органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / органу місцевого самоврядування / агенції регіонального розвитку)

Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної ради

54055    м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 138

код ЄДРПОУ 02138197

Номер та назва технічного завдання, на виконання якого реалізовується проєкт

2.2.1.4. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я Миколаївської області

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проєкт

2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної та третинної медицини

Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

2.2. Підвищення тривалості життя людини

Період реалізації проєкту (з (місяць, рік) до (місяць, рік))

2022 рік

Загальна кошторисна вартість проєкту, тис. грн

17469,446

Очікуваний обсяг фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

15722,5014

-

-

15722,5014

Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1746,9446

-

-

1746,9446

Обсяг співфінансування проєкту з інших джерел (зазначити), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

0

-

-

0

Назва регіону, в якому реалізовується проєкт

Миколаївська область

Назва району, в якому реалізовується проєкт

Центральний район

Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника

Начальник управління охорони здоров’я ОДА

ГЕОРГІЄВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Телефон, e-mail заявника

(0512)-244076  

sudmed.mk@ukr.net

Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної за реалізацію проєкту особи

В.о. начальника Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи

ДЕРЮГІНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВІВНА

Телефон, e-mail відповідальної за реалізацію проєкту особи

(0512)-244076  

sudmed.mk@ukr.net