Реконструкція під’їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута» в м. Славута Хмельницької області

Анотація проекту

Актуальність проекту полягає в необхідності реконструкції під’їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута», що сприятиме покращенню інвестиційної привабливості даної території, створенню нових виробничих потужностей на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності, зменшенню безробіття шляхом створення нових робочих місць, покращення добробуту та рівня життя населення міста і прилеглих населених пунктів.

Забезпечення ефективного функціонування індустріального парку «Славута» стимулюватиме економічний розвиток Хмельницької області, а саме підвищить її конкурентоспроможність, сприятиме створенню нових робочих місць, забезпечить умови для розбудови сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, в чому полягає вирішення основної проблеми проекту.

Саме створення індустріального парку через будівництво високотехнологічних сучасних промислових підприємств дозволить підвищити рівень інноваційного потенціалу, у тому числі інвестиційного потенціалу Хмельницького регіону.

Перелік заходів проекту:

Виконання робіт відповідно до проектної документації.
Введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта.

Очікувані результати  проекту. В результаті реалізації проекту буде забезпечено облаштування території індустріального (промислового) парку «Славута» відповідною інфраструктурою для розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва, логістики, супутнього сервісу, направлених на економічний розвиток міста та регіону.

Цільові групи проекту:

територіальна громада міста Славута та прилеглих населених пунктів;
органи місцевого самоврядування.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

обсяг фінансування з місцевого бюджету – 11220,314 тис. грн.

обсяг фінансування з ДФРР – 14712,223 тис. грн.

інші джерела -4008,100 тис. грн.

Організаціями – партнерами у реалізації проекту виступають виконавчий комітет Славутської міської ради, КП «Славутський міський  центр земельно-кадастрових робіт» у якості керуючої компанії.